U kan een motorische screening aanvragen bij STIMULUS vzw.

IMG_1677-448x600

Wanneer? Bij een ontwikkelingsachterstand, leermoeilijkheden, zwak motorisch (zowel groot en/of fijnmotorisch) functioneren.
Afhankelijk van uw hulpvraag eventueel in overleg met de school kunnen verschillende motorische observatietesten worden afgenomen.Het betreffen observatietesten waarbij de basiseigenschappen van de motorische ontwikkeling geobserveerd worden.

Lichaamsbesef / Ruimtebesef
Evenwicht
Primitieve reflexintegratie
Oogvolging
Coördinatie
Proprioceptief vermogen
Lateraliteit
Dominantie
Fijne Motoriek

Hoe gaan we te werk:
1) Intake gesprek: Na aanmelding krijgt u een digitale oudervragenlijst toegestuurd. Aan de hand van deze gegevens bekijken we samen welke testen het meest geschikt zijn voor uw kind en of wij deze al dan niet kunnen afnemen. (= digitaal)

2) Testafname: Elke testafname duurt ongeveer 1u30min. We stellen de motorische screening samen op basis van uw hulpvraag in combinatie met de gegevens van de oudervragenlijst. Voor kleuters of kinderen doen we de testafname indien nodig in twee keer.

3) Verslag en advies: Kortelings na de motorische screening ontvangt u een verslag met alle observatiegegevens. STIMULUS vzw biedt zelf geen therapiemogelijkheid, maar bouwt een uitgebreid netwerk op van deskundige collega’s die u verder kunnen helpen. Samen met u zoeken we naar de meest geschikte therapeut voor uw kind.

Voor meer info kan u steeds terecht op sofie@stimulus.nu of 0471/73.48.87