Werking Stimulus:
Stimulus werkt volgens een eigen visie. In kleine groepjes van max 12 kinderen worden de kleuters geprikkeld tot het versterken van hun basismotorische vaardigheden om zo een boost te krijgen in hun (neuro)motorische ontwikkeling.

Evenwicht, neuromotoriek, ruimtebesef, lichaamsbesef, oog-handcoördinatie,… zijn basiseigenschappen die elk kind moet bezitten om leerbaar en schoolrijp te zijn.

Binnen de zes clusters van Stimulus worden deze uitermate belangrijke aspecten van de motorische ontwikkeling steeds in acht gehouden.

Clusters:
Elke speeltraining wordt opgedeeld in 6 x 20 minuten. De kleuters schuiven dus elke 20 minuten door naar een andere cluster. Op deze manier blijven de kinderen continu geboeid.

Onze clusters: Loop-en tikspelen, reflexintegratie, klimmen en klauteren, oog-handcoördinatie, fijne motoriek, Stimulus-observatie.

Stimulus-observaties:
Doorheen de tien weken ontdekken we wat uw kind graag doet, waar hij of zij goed in is, maar ook eventuele aandachtspunten op gebied van grove en fijne motoriek kunnen we opmerken. We kiezen ervoor om vanuit verschillende ooghoeken uw kind te omringen. Een kleuterleidster ziet andere zaken dan een leraar lichamelijke opvoeding of een kinesitherapeut.

Het is net deze multidisciplinaire aanpak, in combinatie met het tien weken kunnen volgen van een kind, wat Stimulus zo uniek maakt.

Onze persoonsgerichte aanpak met veel aandacht voor differentiatie maakt dat motorisch sterke maar ook motorisch minder sterke kinderen zeker hun plekje vinden in onze werking!

Na de volledige stimulusreeks ontvangt u digitaal een motorisch rapport van uw kind. Desgewenst kan u optioneel kiezen voor een oudercontact op het einde van de lessenreeks. Hierover ontvangt u meer info tijdens de lessenreeks van onze hoofdlesgever. Ons motorisch rapport betreft observaties, er wordt geen motorische test afgenomen. Indien u dit toch graag wenst, kan u een dergelijke test steeds aanvragen onder ‘MOTORISCHE SCREENING‘. Bij twijfel, spreek gerust onze hoofdlesgever aan.

PRAKTISCHE INFORMATIE STIMULUS-LESSENREEKS

Voor wie:
Kleuters tussen 2,5 jaar en 6 jaar

Lessenreeks voorjaar 2021
KIEL: Zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 12u
→ 23/1 – 30/1 – 6/2 – 13/2 – 27/2 – 6/3 – 13/3 – 20/3 – 27/3 – 24/4

Locatie:
KIEL:Turnzaal De Leerexpert, August Leyweg 10, 2020 Antwerpen.

Prijs:
150 Euro/lessenreeks incl. water, tussendoortje, motorisch rapport en leuk gadget op het einde van de lessenreeks.

Meer informatie:
sofie@stimulus.nu

Inschrijven: 

Inschrijven voor deze lessenreeks mogelijk vanaf dinsdag 19/1 om 9u via www.antwerpen.be/stimulus